Tolkeuddannelse som et stærkt fundament

Oversættelse med kvalitet fra uddannede tolke

258 Freelancetolke  

5 Nationaliteter 

 

7 fagretninger og 2 sprogtests

4 MEDARBEJDERE 

”I vores firma har vi taget tyren ved hornene. Vi uddanner og certificerer tolke, fordi vores erfaring siger, at tolkens oversættelseskompetencer er den væsentligste faktor i bestræbelsen på god kommunikation. Alle vores tolke uddannes og testes.”

Sahar Hissami, Forretningsudvikler 
og kurdisk oversættelseskonsulent, 6 års tolkerfaring 

”Jeg har tidligere fungeret som tolk for et introkursus, hvor man præsenterer de nyankommende flygtninge for forskellige erhvervsbrancher og arbejdskulturer. Ud fra mine erfaringer er jeg helt overbevist om, at NEMConnects certificering og tolkeuddannelse er et "MUST". Dels for at understrege tolkekvaliteten, men også for at tolkene bliver motiveret til at vedligeholde deres kendskab indenfor deres ansvarsområder."

Simon Hagos, Elektroingeniør og tigrinya oversættelseskonsulent, 13 års tolkeerfaring  

”Indenfor sundhedsvæsnet er korrekt oversættelse en nødvendighed, fordi det handler om mennesker der skal behandles. Fra tolkeerfaring inden for sundhedsvæsnet ved jeg, hvor vigtigt det er at være omhyggelig. En fejltolkning kan have store konsekvenser. Derfor samarbejder vi i NEMConnect med læger og sygeplejersker for at uddanne vores tolke bedst muligt.”

Elham Elyasi, Programmør og
farsi oversættelseskonsulent, 5 års tolkeerfaring

Det handler om mere end bare sproget

Vi uddanner vores tolke ud fra forskellige perspektiver. 

Sprogligt 

Alle vores tolke bliver testet i dansk og deres modersmål. Vi tilbyder oversættelse i de mest brugte flygtningesprog som pt. er arabisk, tigrinya, kurdisk (kurmanci, sorani, badini) og farsi.

Kulturforståelse

Vores tolke har forståelse for de kulturelle forskelle, der altid vil være tilstede i en oversættelsessituation. Vi arbejder løbende med at styrke denne forståelse.

Etik og moral

Vi sætter fokus på, at vores tolke overholder deres tavshedspligt og giver redskaber til, hvordan tolkene optimerer og ensretter den individuelle tolkeservice.

Fagretninger

Alle NEMConnects medarbejdere testes og godkendes indenfor 7 fagretninger, så de har kendskab til specifikke fagterminologier. 

Personen bag tolken

Vi sikrer os, at vi kender mennesket bag tolken. Vi møder og tester tolkene ansigt til ansigt og har efterfølgende et tæt samarbejde i hverdagen. 

 

keyboard_arrow_up