Mads Hedegaard

Case: Sagsbehandler har behov for at tale med en fremmedsproget borger - sådan fungerer det:

Sagsbehandleren vælger borgeren i NEMConnect og tilføjer evt. andre nødvendige deltagere til samtalen via fx. telefonnummer. Herefter aktiveres opkaldsknappen. Baseret på borgerens og sagsbehandlerens profiler udvælges og notificeres den rigtige tolk ud fra modersmål, dialekt og fagretning. Tolken har, allerede inden opkaldet besvares, information om, hvilken sagsbehandleren der ringer, samt hvilket sprog og fagretning der skal tolkes fra og til.

Imens tolken præsenterer sig overfor sagsbehandleren, ringer systemet videre til borgeren. Når borgeren kommer med i samtalen, har tolken allerede fået navn på sagsbehandleren og kommunen/myndigheden. Tolken kan dermed indlede samtalen med borgen således: ”God eftermiddag. Jeg er tolk for Sagsbehandler Y, som er fra Myndighed X. Jeg giver nu ordet til sagsbehandler Y”. Opkaldet, hvad enten der er tale om tele eller video, fungerer som et helt almindeligt konferencekald, hvor alle kan høre hinanden.

NEMConnect understøtter med andre ord afviklingen af selve mødeafholdelse via tele, video eller bordtolkning fra A til Z. I de tilfælde, hvor der er behov for tidsbestilling af en specifik tolk til fremmødetolkning eller eventuelt til tele- eller videotolkning, kan WFP benyttes til selve mødebookningen.

Læs mere om WFP på www.wfpbooking.dk

Videotolkning

30%

Teletolkning

85%

Fremmødetolkning

20%